Home
Proiecte Hotarari 2021
Proiectul de hotărâre nr. 117/21.07.2021 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2021-2022
Proiectul de hotărâre nr. 103/16.06.2021 cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt şi a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt
Proiect de hotărâre nr. 52/01.04.2021 cu privire la stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2021
Proiectul de hotărâre nr. 47/16.03.2021 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2021-2027
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei