Home
Proiecte Hotarari 2023
Proiectul de hotărâre nr. 126/18.07.2023 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2023-2024
Proiectul de hotărâre nr. 98/22.05.2023 cu privire la modificarea prețului mediu la grâu pentru anul 2023, stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/22.12.2022
Proiectul de hotărâre nr. 84/04.05.2023 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” în vederea exercitării votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor de salubrizare de pe raza județului Olt prevăzute în Contractele de delegare nr. 6867/18.06.2018 și nr. 2542/06.12.2021, pentru modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Public de salubrizare a localităților din Județul Olt, precum și pentru încheierea unor acte adiționale la contractele de delegare
Proiectul de hotărâre nr. 67/05.04.2023 cu privire la stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei