Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt – 07 februarie 2024
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 217 din 02.02.2024 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 07 februarie 2024
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 1247/02.02.2024 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 07 februarie 2024
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei