Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt – 15 mai 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 15 mai 2023
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 258 din 10.05.2023 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 6009/10.05.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 15 mai 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei