Home
Sedinta extraordinara C.J. Olt – 20 noiembrie 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 455 din 15.11.2023 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 20 noiembrie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 13417/15.11.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocate pentru data de 20 noiembrie 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei