Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 26 octombrie 2022
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1
2
3

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 26 octombrie 2022
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 271 din 19.10.2022 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 11672/19.10.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 26 octombrie 2022
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 11865/25.10.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotarare înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 26 octombrie 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei