Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 28 septembrie 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în  Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a proiectului ”Creșterea eficienței energetice și a accesibilităților medicale prin extinderea Spitalului Municipal Caracal cu o construcție nouă având regimul de înălțime S+P+E+spațiu tehnic, deasupra ultimului nivel, conectată cu corpul existent C1, printr-o pasarelă desfășurată la toate nivelurile supraterane, în vederea asigurării desfășurării activităților medicale în condiții optime”, numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a proiectului ”Creșterea eficienței energetice și a accesibilităților medicale prin extinderea Spitalului Municipal Caracal cu o construcție nouă având regimul de înălțime S+P+E+spațiu tehnic, deasupra ultimului nivel, conectată cu corpul existent C1, printr-o pasarelă desfășurată la toate nivelurile supraterane, în vederea asigurării desfășurării activităților medicale în condiții optime”, precum și cu privire la desemnarea Secretariatului Comisiei
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

 

Propunerea de suplimentare a Ordinii de Zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 28 septembrie 2023:
1    Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare propunere nominală privind componența actualizată a Comisiei Județene Olt de aplicare a Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului
2 Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018
3Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.104/30.06.2022 cu privire la aprobarea liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina
4Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2023
5Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea prețurilor unitare pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A.
6Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea rezultatului final obținut de domnul Vivi – Viorel Pintea în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Vivi – Viorel Pintea și a duratei pentru care se va încheia noul contract de management, precum și cu privire la numirea managerului (directorului general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
7Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea rezultatului final obținut de domnul Dumitrescu Florian în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Dumitrescu Florian și a duratei pentru care se va încheia noul contract de management, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”

 

CONVOCARE Nr.11016/21.09.2023
DISPOZIȚIE cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
NOTĂ privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare convocate pentru data de 28 septembrie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 11306/27.09.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotarare înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 28 septembrie 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei