Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 29.09.2022, orele 10.00

          Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

29.09.2022 ora 10.00

 

 

1.   Denumire lucrare:

 Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ,,Construire capacitate generare și stocare energie electrică Dobrun, compusă din instalații de producere și stocare a energiei electrice, drumuri de acces, rețele interioare de transport energie electrică, împrejmuire și posturi de transformare, comuna Dobrun, judetul Olt. CF 50635, 50636, 50637, 50638, 50639, 50759, 50033, 50026, 50027, 50021, 50022, 50023, 50019, 50030.

Beneficiar : SC AJ RENEWABLES DOBRUN SRL București

Proiectant : SC _____ SRL

Proiect nr. ____2022

Urbanist: Alexandru Popescu

Cerere nr.10045/09.09.2022

 

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

2.   Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ,,Hală cereale, anexă spațiu acoperit,împrejmuire teren, organizare de șantier, cântar basculă,,, în oraș Potcoava, județul Olt, CF 50117,

    Beneficiar: SC AGRO SMART FAMILY SRL

    Proiectant: SC Arhitonic SRL

    Arhitect: Florescu Dumitru

    Proiect nr. ______.2022

    Cerere nr.9679/01.09.2022

 

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

 

3.    Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,Construire centrală electrică fotovoltaică, utilități, împrejmuire, supraveghere video, instalație de utilizare aferentă racordului electric, organizare de șantier,,, în comuna Stoenești, sat Stoenești, județul Olt, CF 52444,  Beneficiar: SC EEPRO ROMSOLAR TWO SRL București

Proiectant: SC Piramid Proiect SRL

Arhitect: IONESCU AUREL-LAZĂR

Proiect nr. 70/07.03.2022

Cerere nr.10240/14.09.2022

 

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

 

4.   Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,Construire locuință P+1E,,, în oraș Drăgănești-Olt, județul Olt, CF53059 ,

Beneficiar: Oprea Decian și Oprea Narcisa Anița

Proiectant: SC Piramid Proiect SRL

Arhitect: IONESCU AUREL-LAZĂR

Proiect nr. 146/08.06.2022

Cerere nr.9720/02.09.2022

 

 

 

 

 

                              ARHITECT-ȘEF AL JUDEȚULUI OLT,

                                OVIDIU- MARIAN DAVIDESCU

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei