Home
Informatii despre buget pe anul 2020
HCJ nr.16 din 14.02.2020, aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023
Programul de investitii publice al Judetului Olt pe anul 2020
Bugetul local al Judetului Olt pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023
Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023
Bugetul General Consolidat al Judetului Olt pe anul 2020
Bugetul credite interne pe anul 2020
Proiectul bugetui local al judetului Olt pe anul 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei