Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 26 noiembrie 2020
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt
16
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și  a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
17
18
19
20
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 26 noiembrie 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 290 din 19.11.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Informarea nr. 12128 din 20.11.2020 cu privire la desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 26 noiembrie 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei