Home
Hotărâri 2019
Hotararea nr 16 din 31.01.2019
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrareaConsiliului Local al comunei Cârlogani, a unei părți din zona drumului județeanDJ 677
Hotararea nr 15 din 31.01.2019
cu privire la preluarea in domeniul public al judetului Olt a unui teren apartinand domeniului public al comunei Dobroteasa
Hotararea nr 14 din 31.01.2019
cu privire la înlocuire membru și completare componență a Colegiului Director alDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 13 din 31.01.2019
pentru includerea unui imobil în domeniul public al Județului Olt, precum și pentrumodificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului publical Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr 12 din 31.01.2019
pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 5/25.01.2018 cuprivire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrulaparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt,precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de1 ianuarie 2018
Hotararea nr 11 din 31.01.2019
cu privire la: aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018–2019 pentru SecțiaArte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 10 din 31.01.2019
cu privire la: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționareal Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 9 din 31.01.2019
cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcțiial Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 8 din 31.01.2019
cu privire la diminuarea numărului de posturi al Direcției Generale de AsistențăSocială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a preluării a 5 posturi decătre Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt
Hotararea nr 7 din 31.01.2019
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciilesociale administrate și finanțate din bugetul ConsiliuluiJudețean Olt pentru anul 2019
Hotararea nr 6 din 31.01.2019
cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatuluide specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr 5 din 31.01.2019
cu privire la: modificarea unei poziții din statul de funcții al Centrului Județean deCultură și Artă Olt înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Oltnr.183/25.10.2018
Hotararea nr 4 din 31.01.2019
cu privire la: transformare post vacant în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr 3 din 31.01.2019
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată depersoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și suntîngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordineaDirecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Oltși/sau de susținătorii legali ai acestora,pentru anul 2019
Hotararea nr 2 din 31.01.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinerepentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentrupersoane vârstnice, pentru anul 2019
Hotararea nr 1 din 31.01.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrulDirecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2018
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei