Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 29.08.2022, orele 10.00

Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

29.08.2022 ora 10.00

 

 

1.Denumire lucrare:

 Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,Desfiintare corp C1 si construire locuinta S+P+1E ,,,în oraș Drăgănești-Olt, strada Orizont nr. 2, județul Olt, CF 53391Beneficiar:Putinelu Simona

Proiectant: SC Piramid Proiect SRL

Arhitect: IONESCU AUREL-LAZĂR

Proiect nr. 311/2021

Cerere nr.8468/29.07.2022

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

2.Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,, Construire centru de zi, oraș Drăgănești-Olt, strada Nicolae Titulescu, nr. 166, județul Olt, CF 57414

Beneficiar: Biserica Crestina Baptista Speranta

Proiectant: SC Arhi Stil Concept SRL

Arhitect: Ionescu Aurel Lazar

Proiect nr. 212/2021

Cerere nr. 9161/18.08.2022

 

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

3.Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,Construire locuinte” CF 50269, oras Draganesti- Olt, T 81, P 138, județul Olt

Beneficiar: UAT Draganesti-Olt

Proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT  SRL

Arhitect: IONESCU AUREL LAZĂR

Proiect nr. 217/2021

Cerere nr. 9167/18.08.2022

         

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

4.Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ,, Construire hale depozitare, platforma betonata si imprejmuire teren, comuna Slatioara, JUD. OLT

Beneficiar: SC CIPCONS MAR COMPLEX SRL

Proiectant: SC Loridan Softing SRL

Arhitect: Suciu Ioan Augustin

Proiect nr. 0501/2022

Cerere nr. 8229/25.07.2022

 

 

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

5.Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ,, Iaz piscicol cu extractie de balast, comuna Slatioara, judetul Olt.

Beneficiar : SC Ecomineral Grup SRL

Proiectant : SC Piramid Proiect SRL

Proiect nr. 151/2022

Arhitect :Ionescu Aurel Lazar

 

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

6. Denumire lucrare :

Avizare Studiu oportunitate pentru realizarea investiției ,,Centrala fotovoltaica, comuna Valea Mare, judetul Olt”

Beneficiar : RN Plast Best Production-Gusoi Neaga Razvan Florin

Proiectant : SC Angela Busca Arhitecture SRL

Proiect Nr. 73/2022

Arhitect : Busca Angela Cristina

 

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI 

 

7.     Denumire lucrare :

 Avizare Studiu oportunitate pentru realizarea investiției “Lotizare teren pentru construire locuinte, imprejmuire, utilitati”, comuna Valea Mare, sat Recea, judetul Olt.

Beneficiar : Militaru Ion+Militaru Florentina

Proiectant: SC Arhi Stil Concept SRL

Proiect nr. 69/2022

Arhitect : Ionescu Aurel Lazar

 

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

                              ARHITECT-ȘEF AL JUDEȚULUI OLT,

                                OVIDIU- MARIAN DAVIDESCU

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei